Jakie ubezpieczenie na życie i na ile?

Podjęcie decyzji czy być ubezpieczonym lub nie być ubezpieczonym wymaga oceny rzeczywistych potrzeb. Ten artykuł przedstawia rodzaje produktów ubezpieczeniowych oraz roli, jaką mogą odegrać w Twoim indywidualnym planie finansowym.

Dokonując oceny pomyśl:

 • Kto z Twoich najbliższych wymaga finansowego wsparcia i jakiej wielkości?
 •  Czy posiadasz zadłużenie, które musi być spłacone?
 • Może nie potrzebne jest ubezpieczenie na życie, bo nikt nie jest na Twoim utrzymaniu

1. Kupowanie ubezpieczenia na życie

Generalnie wszyscy wiedzą, że istnieją ubezpieczenia na życie i są dostępne, ale nie kupują. Innymi słowy, niektórzy ludzie nie chcą, aby omówić z nimi znaczenie posiadania ubezpieczenia, a inni po prostu wiedzą, że powinni mieć ubezpieczenie na życie i kupili. Mimo że wiele pracodawców zapewnia swoim pracownikom ubezpieczenie na życie, to wartość tego ubezpieczenia często jest niewystarczająca.

Kto potrzebuje ubezpieczenia na życie? Jeśli są osoby, które finansowo zależą od Ciebie lub jeśli zajmujesz się domem czyli, sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi to musisz mieć ubezpieczenie na życie – w Twoje miejsce trzeba kogoś zatrudnić. Starsze osoby również mogą wymagać ubezpieczenia w celu ochrony żyjącego małżonka, emerytura może okazać się niewystarczająca na nieoczekiwane koszty leczenia. Oraz osoby posiadające znaczny majątek mogą wymagać ubezpieczenia na życie, wypłata z polisy pomoże zmniejszyć skutki podatków lub aby nie rozdrabniać majątku pomoże z finansować spadek.

2. Rodzaje ubezpieczeń

Czas trwania ubezpieczenia jest podstawowym kryterium przy wyborze ubezpieczenia. Generalnie najtańszą i najprostszą formą ubezpieczenia jest Terminowe ubezpieczenie na życie. Zapewnia odszkodowanie bliskim Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa wygasa po upływie określonego w polisie czasu trwania ubezpieczenia. W zależności od potrzeb wybierany jest okres: 5,10,20…lat lub do 55, 60, 65 roku życia. Terminowe ubezpieczenie na życie spełnia swoje zadanie, gdy chcemy chronić bliskich szczególnie na czas naszej aktywności zawodowej.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie, tego typu ubezpieczenie funkcjonuje na bazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Takie umowy mają na celu spełnienie funkcji ochrony ubezpieczeniowej i inwestycji. Nadają się szczególnie, gdy chcemy zainwestowane pieniądze wykorzystać, jako dodatkową emeryturę. Jak każdą inwestycje tak i tą trzeba ją mieć pod kontrolą. Bezterminowe ubezpieczenie na życie oznacza, że ubezpieczyciel nie udziela gwarancji, co do czasu trwania umowy.

Innym rodzajem ubezpieczenia na życie jest ubezpieczenie Dożywotnie, spełnia te same wymagania, co Terminowe, ale z zasadniczą różnicą – to ubezpieczenie działa dożywotnio. Jest droższe, bo ubezpieczyciel wyliczając składkę przyjmuje zobowiązanie ochrony nawet do 100 lat życia.

Ubezpieczenie na życie i dożycie, ten rodzaj ubezpieczenia łączy w sobie funkcje ochrony ubezpieczeniowej i funkcje oszczędnościową. Działa podobnie jak ubezpieczenie terminowe – określa się czas trwania polisy. Jeśli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania, to po wygaśnięci polisy wypłacana jest dla ubezpieczonego określona w umowie suma ubezpieczenia, czyli polisa ma tak zwaną wartość wykupu.

3. Jaką sumę ubezpieczenia potrzebuję?

Wyznacznikiem doboru wysokości sumy ubezpieczenia jest zastąpienie dochodów. Powinno to być od pięciu do dziesięciu pensji rocznych. Innym sposobem jest wyznaczenie sumy ubezpieczenia według indywidualnych potrzeb, jak na przykład wysokość kredytu czy dziecko i jego finansowe potrzeby do czasu pełnej samodzielności.

Wszystkie Twoje wydatki na utrzymanie domu, potrzeby członków rodziny oraz ewentualne raty kredytów tworzą wartość, jaką musisz zabezpieczyć środkami z innego źródła. Tym źródłem jest suma ubezpieczenia posiadanej polisy na życie. Jak określić potrzebną sumę ubezpieczenia? Najprościej jest pomnożyć wspomniane wydatki miesięczne przez dwanaście, następnie przez ilość lat trwania ubezpieczenia.

4. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie powinno być bardzo ważnym elementem planu finansowego w każdej rodzinie. Zakup ubezpieczenia nasuwa wiele różnych pytań, nie każdy potrafi dokonać samodzielnie analizy swoich potrzeb ubezpieczeniowych. Gdy podejmiesz już decyzję, warto jest skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym. Doświadczony agent razem z Tobą przeprowadzi profesjonalną analizę potrzeb ubezpieczeniowych i dobierze odpowiednie ubezpieczenie.

Podsumowanie
 • Dobór okresu ubezpieczenia jest podstawowym kryterium wyboru.
 • Rozważ, jaki rodzaj ubezpieczenia jest dla Ciebie odpowiedni.
 • Wybierając bezterminowe ubezpieczenie na życie, sprawdź czy istnieje możliwość elastycznej zmiany sumy ubezpieczenia.
 • Możliwość elastycznej zmiany wysokości sumy ubezpieczenia w bezterminowym ubezpieczeniu daje Ci większą kontrolę nad inwestycjami. Czym większa suma ubezpieczenia tym mniejsze inwestycje.
 • Rozważ, czy nie rozdzielić ubezpieczenia od inwestycji.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe ma zastąpić Twoje dochody.

Jeśli potrzebujesz informacji lub chcesz zamówić ofertę ubezpieczeniową, wypełnij formularz i wyślij.

Zamówienia z terenu Małopolski i Śląska realizuję osobiście

Ewa Palusińska

Czas Ludzie Pieniądze

http://clp.biz.pl/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Reklamy

Dlaczego ubezpieczać się na życie?

Dlaczego ubezpieczać się na życie?

 • Bo jesteś odpowiedzialny,jesteś odpowiedzialny za finansowy byt Swojej rodziny. Swojej żony,dzieci i swoich bliskich.
 • Odpowiedzialność to troska o comiesięczne zabezpieczenie potrzeb rodziny, którą założyłeś.
 • To comiesięczna Twoja pensja, na którą oczekuje rodzina.
 • To comiesięczna Twoja pensja, kiedy nagle przestajesz zarabiać to…

Odpowiedzialność to również troska o zabezpieczenie ciągłości comiesięcznych przychodów, by nie być ciężarem dla swych bliskich, gdy jakiś drogowy szaleniec pozbawi Cię rytmu Twojego życia.

 Wybierz odpowiednie dla siebie ubezpieczenie, a w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego Tobie lub Twoim bliskim zostanie wypłacone należne świadczenie.

 Rodzaj umów ubezpieczeniowych, z których wypłaty świadczeń przeznaczone są dla Twojej rodziny.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życiePieniądze z umowy ubezpieczeniowej – jest ubezpieczeniem ochronnym, tzn. zapewnia odszkodowanie bliskim Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest doskonałym zabezpieczeniem kredytu, często wymaganym przez banki. Chronieni są wówczas poręczyciele lub rodzina – nie muszą spłacać kredytu w razie śmierci Ubezpieczonego. Kredyt pokryje wypłata z polisy.

Dożywotne ubezpieczenie na życie – zapewnia odszkodowanie bliskim Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa jest dożywotnia, posiada wartość wykupu. Klient, który by zrezygnował z polisy otrzymuje kwotę, jaka przysługuje na dany rok.

Ubezpieczenie na Życie z funkcją oszczędzania – to dogodny dla Ciebie sposób gromadzenia pieniędzy, jeśli: chcesz odkładać systematycznie pieniądze przez dłuższy czas z przeznaczeniem np. na przyszłą emeryturę, jednocześnie zależy Ci na ochronie ubezpieczeniowej na wypadek śmierci.

 Ubezpieczenie posagowe – ubezpieczenie to służy zgromadzeniu posagu dla dziecka do wykorzystania po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Pozwoli zgromadzić kapitał, z którym Twojemu dziecku łatwiej będzie stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu.

Jeśli potrzebujesz informacji lub chcesz zamówić ofertę ubezpieczeniową, wypełnij formularz i wyślij.

Zamówienia z terenu Małopolski i Śląska realizuję osobiście

Czy na pewno wszystko?

Czy na pewno wszystko?

Ubezpieczenie rodzinne
Rodzina

Starasz się zabezpieczyć przed tym, co nieprzewidywalne

ubezpieczasz samochód, dom czy mieszkanie – rzeczy materialne, których strata byłaby dotkliwie odczuwalna – wszystko, co cenne… Czy na pewno wszystko? A najbliżsi, których los zależy od Ciebie – dzieci, rodzice, żona, mąż, rodzeństwo?