Programy Inwestycyjne

Programy Inwestycyjne

To jeszcze bezpieczniejsze inwestowanie i bez podatku.

Po co łączyć w programie inwestycję z polisą ubezpieczeniową? To prawda, że to dwa zupełnie różne zagadnienia i powinno się realizować je osobno i niezależnie. Jednak świadczenia ubezpieczeniowe podlegają innym regulacjom prawnym niż zwykłe oszczędności. To właśnie powoduje, że takie połączenie może być opłacalne i wygodne…

Korzyści wynikające z połączenia polisy z funduszami kapitałowymi:

  • Wypłata świadczeń z polisy  nie podlega podatkowi od darowizny.
  • Po śmierci ubezpieczonego kapitał zgromadzony na polisie wypłacony zostaje osobom uposażonym.
  • Nie mają zastosowania przepisy dziedziczenia ustawowego, kapitał zostanie wypłacony bez postępowania spadkowego, które nieraz trwa długo i blokuje dostęp do spadku.
  • Wypłacony po śmierci ubezpieczonego kapitał nie powiększa masy spadkowej.
  • Kapitał zgromadzony na polisie z funduszem kapitałowym jest wolny w ¾ od zajęć sądowych (z wyłączeniem zobowiązań alimentacyjnych i karno -skarbowych).
  • Zgromadzony kapitał może być wykorzystany jako znaczący składnik Twojej emerytury.
Reklamy