Dlaczego ubezpieczać się na życie?

Dlaczego ubezpieczać się na życie?

  • Bo jesteś odpowiedzialny,jesteś odpowiedzialny za finansowy byt Swojej rodziny. Swojej żony,dzieci i swoich bliskich.
  • Odpowiedzialność to troska o comiesięczne zabezpieczenie potrzeb rodziny, którą założyłeś.
  • To comiesięczna Twoja pensja, na którą oczekuje rodzina.
  • To comiesięczna Twoja pensja, kiedy nagle przestajesz zarabiać to…

Odpowiedzialność to również troska o zabezpieczenie ciągłości comiesięcznych przychodów, by nie być ciężarem dla swych bliskich, gdy jakiś drogowy szaleniec pozbawi Cię rytmu Twojego życia.

 Wybierz odpowiednie dla siebie ubezpieczenie, a w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego Tobie lub Twoim bliskim zostanie wypłacone należne świadczenie.

 Rodzaj umów ubezpieczeniowych, z których wypłaty świadczeń przeznaczone są dla Twojej rodziny.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życiePieniądze z umowy ubezpieczeniowej – jest ubezpieczeniem ochronnym, tzn. zapewnia odszkodowanie bliskim Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest doskonałym zabezpieczeniem kredytu, często wymaganym przez banki. Chronieni są wówczas poręczyciele lub rodzina – nie muszą spłacać kredytu w razie śmierci Ubezpieczonego. Kredyt pokryje wypłata z polisy.

Dożywotne ubezpieczenie na życie – zapewnia odszkodowanie bliskim Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa jest dożywotnia, posiada wartość wykupu. Klient, który by zrezygnował z polisy otrzymuje kwotę, jaka przysługuje na dany rok.

Ubezpieczenie na Życie z funkcją oszczędzania – to dogodny dla Ciebie sposób gromadzenia pieniędzy, jeśli: chcesz odkładać systematycznie pieniądze przez dłuższy czas z przeznaczeniem np. na przyszłą emeryturę, jednocześnie zależy Ci na ochronie ubezpieczeniowej na wypadek śmierci.

 Ubezpieczenie posagowe – ubezpieczenie to służy zgromadzeniu posagu dla dziecka do wykorzystania po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Pozwoli zgromadzić kapitał, z którym Twojemu dziecku łatwiej będzie stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu.

Jeśli potrzebujesz informacji lub chcesz zamówić ofertę ubezpieczeniową, wypełnij formularz i wyślij.

Zamówienia z terenu Małopolski i Śląska realizuję osobiście

Reklamy